Контакти

Фондация „Приказка за пътя”

Деян Ангелоев, Председател на фондацията

София 1309

Ул. Димитър Петков № 57

Тел.: 02 822 18 05

Моб.: 0878 305 311
 

Българският мобилен оператор
European Road Safety Charter  | European Commission Initiative
Рекламен текстил