Мисия

Ние от фондация „Приказка за пътя” предприехме тази инициатива за обучение по детска пътна безопасност и разработихме социалния проект „Приказка за пътя” в следствие на все по-зачестилите пътнотранспортни инциденти, в които най-тежко пострадалите са деца. Децата са активни участници в пътното движение и често стават невинни жертви поради незнание, лоши рефлекси или безотговорността на възрастните. Време е да им помогнем да променят това!

Инициативата стартира през април 2009 г.

Социалният проект за детска пътна безопасност „Приказка за пътя” има за цел да подготви и образова младите хора, които са реални участници в пътната обстановка. Да изгради у тях култура на пътя, както и да ги предпази от нежелани инциденти с фатални последици. Като се обърне конкретно внимание и се разиграят реални ситуации, младите хора осъзнават потенциалните рискове и си изграждат добри рефлекси и правилни реакции, за да избегнат рискови ситуации.

Под формата на игри и интерактивни забавления те могат реално да се потопят в пътната обстановка, да наблюдават опасни ситуации, тренират се да реагират бързо и адекватно в кризисни моменти и под формата на игри учат правилата за движение, повишават способностите си за правилна реакция чрез практическо обучение и опит. Подготвят се и тренират реакциите си за рискови ситуации на пътя: в училище, на улицата...

Целева група: 5 – 14 години (ученици) и техните родители. Изборът на целевaта група е продиктуван от стремежа за ранно обучение и придобиване на правилни практики и култура на пътя, с цел изграждане на образовани личности, познаващи правилата за движение от малки, чиято пътна култура в последствие ще се развива само в положителна насока. Считаме, че възпитанието на участниците в пътната обстановка трябва да започне още в ранна възраст като по този начин ще формираме и подготвим бъдещите пешеходци и шофьори.

Приобщаването на родителите ще запълни техните пропуски в обучението и ще ги ангажира активно в кампанията за пътна безопасност. Те трябва да осъзнаят, че при неспазване на правилата за пътна безопасност, на карта са заложени здравето и живота на техните деца.

В резултат на това обучение, децата трябва да си изградят автоматична реакция за стандартни рискови ситуации на пътя, за да избегнат нежелани инциденти или да предотвратят потенциалните опасности, които ги грозят.

 

 


Българският мобилен оператор
European Road Safety Charter  | European Commission Initiative
Рекламен текстил