Проекти

ПРОЕКТ Е-ГЛАС

Фондация „Приказка за пътя” изпълнява проект NoBG05SFOP001-2.009-0165 „е-ГЛАС!“, финансиран по ОП „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът предвижда създаване на иновативна гражданска платформа, даваща възможност на младите хора за участие в процесите на формулиране и мониторинг назаконодателствотона Република България.

Една от специфичните цели на проекта е да бъдат приложени добри практики и модели, даващи възможност на гражданите да бъдат по-полезни и по-активни в управлението на страната и в процесите на вземане на решения за по-отговорно управление.

Документи свързани с проекта:

Българският мобилен оператор
European Road Safety Charter  | European Commission Initiative
Рекламен текстил