Проекти

В процеса на работа стигнахме до извода, че при по-големите ученици, които вече не се вълнуват от приказни герои, е по-удачно да използваме похвата „обучение от връстници”, и актьорите в спектаклите за подрастващи са също тийнейджъри.

Освен това установихме необходимостта от разработване на модул за неформално обучение на преподавателите по пътна безопасност, както и изработване на учебно помагало, което да се използва в часовете по пътна безопасност в училище. Идеята ни е това помагало да запази интерактивната форма на обучение и затова решихме то да бъде разработено под формата на книга-игра.

Изключително важно е да отбележим, че предимството на инициативата „Приказка за пътя” е, че тя не е кампанийна, а е един устойчив проект, който има амбицията да се развива и усъвършенства с течение на времето. Освен иновационната  форма на обучение чрез интерактивни спектакли, ние смятаме да развием продължаващото неформално обучение на учители, зелени училища за обучение по пътна безопасност, както и конкурс на тема „Приказка за пътя”… 

Българският мобилен оператор
European Road Safety Charter  | European Commission Initiative
Рекламен текстил